Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

5394 25d8
Reposted fromfasel fasel viaRozaa Rozaa
wakemeupx
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viaRozaa Rozaa
wakemeupx
1965 92df 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
wakemeupx
2991 d60f 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
wakemeupx
Lustro ukazuje prawdę, choć każdy patrzy w nie z innego miejsca.
— "Zagadka Błękitnego Ekspresu"Agatha Christie
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

September 16 2019

wakemeupx
2071 38d6
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
wakemeupx
7925 f27f 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
wakemeupx
Reposted frombluuu bluuu
wakemeupx
7340 22bf 500

September 15 2019

wakemeupx
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

September 14 2019

wakemeupx
9286 a19c 500
Reposted fromfungi fungi viakarmacoma karmacoma
wakemeupx
9476 6b28 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
wakemeupx
9474 64fd 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
wakemeupx
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
wakemeupx
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi viakarmacoma karmacoma

September 13 2019

wakemeupx
1607 3aa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
wakemeupx
5492 cc41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
wakemeupx
4560 35b2 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viairmelin irmelin

September 12 2019

wakemeupx
6059 e809
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viarocktenner rocktenner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl